Biurowiec MCX

Dodatek przedstawia rzeczywisty budynek MCX znajdujący się w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Gotarda i Rzymowskiego. Dodatek łączy w sobie ekonomie oraz wygląd – można go ustawiać zarówno w pierwszym planie jak również na dalszych planach.

kuid:413339:100230