Most Nevado

Zestaw do wybudowania przeprawy drogowo-tramwajowej. Most dwupoziomowy.

Element rozwojowy dla zestawu premetra

kuid:413339:100263 ZD: Most Nevado
kuid:413339:100265 ZD: Most Nevado – Pylon
kuid:413339:100266 ZD: Most Nevado – Wiadukt
kuid:413339:100267 ZD: Most Nevado – Wyjazd Premetro